Οι ψυχαγωγούμενοι δούλοι

"Φαίνεται πως σήμερα, στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, οι λαϊκές μάζες υιοθετούν σιγά σιγά την αριστοκρατική περιφρόνηση για την εργασία, ενώ η ελίτ αποδέχεται με αυχαρίστηση τη σκλαβιά της δουλειάς που άλλοτε ήταν η μοίρα της πλεμπάγιας. Με τον εξής προφανή κίνδυνο: οικειοποιούμενοι την εργασία, οι αφέντες οικειοποιούνται επίσης και τα πεπρωμένα του έθνους και στο τέλος θα αναλάβουν να συντηρούν όλους τους άλλους που θα έχουν περιέλθει σε κατάσταση ψυχαγωγούμενων δούλων"

Πασκάλ Μπρυκνέρ - Η Μιζέρια του Πλούτου

Η εικόνα “http://www.protoporia.gr/protoporia/assets/books/9602631066.jpg” δεν μπορεί να προβληθεί επειδή περιέχει σφάλματα.

«Να είσαι βάρβαρος σήμερα σημαίνει να θεωρείς τον εαυτό σου πολιτισμένο και να ρίχνεις τους άλλους στον Καιάδα. Ενώ ο πολιτισμένος ξέρει πως είναι βάρβαρος, γνωρίζει την ευθραυστότητα των φραγμών που τον χωρίζουν από την ίδια του την ευτέλεια και γνωρίζει πως ο άνθρωπος κουβαλά μέσα του τη δυνατότητα τόσο για ατιμίες, όσο και για θαύματα».

Σχόλια