Υπογράψτε για το blogme.gr

Περισσότερα για την περιπέτεια που τράβηξε ο Αντώνης στο ανάλογο του άρθρο: ΥΠΟΘΕΣΗ BLOGME - ΔΙΚΗ 21/06/2007

Βοηθήστε και στηρίξτε τον υπογράφοντας στην πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει.

Υπογράψτε για το blogme.gr


Για να μην είστε εσείς την επόμενη φορά στη θέση του.

Σχόλια