...για κανένα πράγμα στον κόσμο δεν ξέρω λιγότερα!

«...Τι ήταν όμως αυτό που ήθελες να μάθεις από τους δασκάλους και τις διδαχές, αυτό που δεν μπόρεσαν να μου μάθουν εκείνοι που τόσα με δίδαξαν;»

Κι ανακάλυψε: «Το Εγώ ήταν αυτό που ζητούσα να μάθω, το νόημα και την ουσία του.

Το εγώ ήταν που ήθελα να εγκαταλείψω, να υπερνικήσω.

Αλλά δεν το κατόρθωσα να το υπερνικήσω, το μόνο που κατάφερα ήταν να το ξεγελάσω, να του ξεφύγω, να κρυφτώ από αυτό.

Πραγματικά, κανένα πράγμα στον κόσμο δεν απασχόλησε τόσο τη σκέψη μου, όσο αυτό το Εγώ, αυτό το αίνιγμα ότι είμαι ζωντανός, ότι είμαι ένας, χωρισμένος και διαφορετικός από τους άλλους, ότι είμαι ο Σιντάρτα!

Κι όμως, για κανένα πράγμα στον κόσμο δεν ξέρω λιγότερα απ’ ότι για μένα, για τον Σιντάρτα!...»

Σχόλια