Περί εμπορίου…


Κανόνας 1ος

Τα πιο δημοφιλή blog θα παίρνουν τις περισσότερες διαφημίσεις

Κανόνας 2ος

Περισσότερες διαφημίσεις θα κάνουν τα blog πιο δημοφιλή

Επεται και συνέχεια…

Έναν έναν θα τους μάθουμε τους κανόνες του παιχνιδιού!

Σχόλια