Όχι, βρε, δεν είμαστε τυφλοί…


…πεθαμένοι είμαστε!

«θέλετε να σας πω τι πιστεύω; να σας πω –δεν πιστεύω ότι τυφλωθήκαμε στην πορεία, πιστεύω ότι ήμασταν πάντα τυφλοί, όμως Τυφλοί με μάτια, Τυφλοί που βλέπουν, που ενώ μπορούν να δουν, δεν βλέπουν»

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου