Τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά;

Το ένα πάντως μου φωνάζει Yes! (Πριν φώναζε Si!!!)

Σχόλια