Και αστυνομικός στο σχέδιο απόδρασης του Β.Παλαιοκώστα από τον Κορυδαλλό

Σώωωωωωπα! Τι ΜΕ λες βρε παιδί! Τσκ τσκ τσκ!

Σχόλια