Τι σημαίνει «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»;


Βλάβη στον μεσοκοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό (VMPC)!!!

Σχόλια