ΚΑΙ η ιστορία διέπεται από μαθηματικούς κανόνες…Παράδειγμα: ο χρόνος κατά τον οποίο θα καεί ένα βιβλίο είναι ευθέως ανάλογος της έντασης με την οποία εκδηλώνεται μια επίθεση εναντίον του.

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου