Τώρα τα πάντα είναι θέμα…


…αντοχών! Και διάρκειας!

Οι ανυπόμονοι θα φύγουν πρώτοι. Στις μεγάλες αποστάσεις θα κριθεί ο αγώνας.

Σχόλια