Κάποια όρνεα είχαν βιαστεί……να φάνε το σώμα όσο ήταν ζωντανό!

Και να, που τώρα χάνουν την απόλαυση ενός καλοσιτεμένου φιλέτου!

(συνέχεια από το προηγούμενο post)

Σχόλια