Πάλι...

...περιοδικά έβλεπα στον ύπνο μου απόψε. Σε άλλες χώρες όμως. Με ποτάμια... Θα ξε-βερολινιαστώ άραγε;

Σχόλια