Στο τέλος, τέλος…


…όλα σε ένα σχήμα ανάγονται. Κι αυτό το σχήμα είναι που αγαπάμε!

Μαθηματικώς έτσι έχουν τα πράγματα!

Σχόλια