Σκέψεις για τα περιοδικά… (ΙI)

Η διαχείριση κρίσεων (όπως π.χ. η παραγωγή περιοδικών και εφημερίδων) στηρίζεται σε έναν βασικό παράγοντα: το Χρονικό Όριο (deadline στα …ελληνικά).

Δίχως αυτό είναι αδύνατον να επιλυθεί αποτελεσματικά.

Ένα Χρονικό Όριο το οποίο θα πρέπει να συμφωνείται ως απαραβίαστο!

Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: καλή οργάνωση χρόνου από όλα τα μέλη της ομάδας, γρήγορη επαναδιοργάνωση των χρόνου σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, εναλλακτικά σχέδια, επικοινωνία και συμμετοχή.

Η δυσκολία: η διατήρηση των ποιοτικών στόχων που έχουν εξαρχής συμφωνηθεί…

Το παιχνίδι παίζεται σε 90’.

Αντε 93-94 με τις καθυστερήσεις!

Μετά τέλος και «τα μολύβια κάτω».

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου