Δεν κάνουμε πίσω...

Ξέρω ότι ποτέ δεν επιστρέφεις σ’ αυτό που ήσουν κάποτε. Ακόμη κι όταν γυρίζεις σε προηγούμενους δρόμους, σε προηγούμενους τόπους, σε προηγούμενα πρόσωπα, σε προηγούμενες σκέψεις και ιδέες.

Σχόλια