Η σιωπή ας μην εκληφθεί…


…ως παθητικότητα!

Ασκούμε στις βαθιές εισπνοές. Επίσης κάνω πρόσθετες ασκήσεις ψυχραιμίας.

Εάν εξαντληθούν θα ανοίξει η ΚΟΛΑΣΗ!

Η ιστορία πα-ρα-τρά-βηξε!

Σχόλια