προσχήματα...

...Πρόσχημα είναι η θάλασσα, πρόσχημα το πλοίο, πρόσχημα οι ναυτικοί...
Θ.Μ.

Σχόλια