Σάρκες και πατάτες για τα μαύρα τα σκυλιά

Του ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Σχόλια