Κούρτοβικ (ξανά) για blogs και bloggers

" Έπειτα από αρκετές επισκέψεις σε διαδικτυακά ημερολόγια, άλλα κρυπτωνύμων bloggers και άλλα επωνύμων συγγραφέων, τείνω προς το εξής συμπέρασμα: μερικοί καλοί bloggers μπορούν να γίνουν και καλοί συγγραφείς, αλλά σχεδόν κανένας καλός συγγραφέας δεν γίνεται καλός blogger. Οι πρώτοι βάζουν στα διαδικτυακά κείμενά τους τον εαυτό τους. Οι δεύτεροι απλώς το εγώ τους. "

Σχόλια