Ιστορικός Χρόνος

Ρουσόπουλε το ενενήντα οκτώ
ειμασταν όλοι στο Δημοτικό
αυτοί που ήταν τότε μαθητές
τους είδες φέτος στις φοιτητικές

Σχόλια