Και ξανά προς τη Λόξα τραβά!

Για τις Δημοτικές Εκλογές τον ενημέρωσε κανείς ή δεν θα κάνει αγιασμό;

Σχόλια