Καλό βόλι σύντροφοι και συντρόφισσες

"Η στήλη, είναι γνωστόν, ψηφίζει και πολιτεύεται υπέρ Αριστεράς. Τώρα υπέρ ποιας Αριστεράς, είναι κάθε φορά ένα ερώτημα, μια και η Αριστερά μάς βάζει δύσκολα (και συχνά κατά τη διχοστασία τους ανώφελα).Επί παραδείγματι, η αφεντιά μου σε πολλά συμφωνεί με τη μία Αριστερά, σε άλλα με την άλλη και στα πιο πολλά και με τις δύο!Ομως στις εκλογές πρέπει να διαλέξω, ποια απ' τις δύο με τραβάει πιο πολύ απ' το μανίκι, μια και ουδείς από μας μπορεί να τραβήξει καμμιά απ' τις δυο (και τις δυόμισι) απ' το αυτί.Οπως και να 'χει, η απόφαση του καθενός είναι το βόλι του. Καλό βόλι σύντροφοι και συντρόφισσες, κυρίες και κύριοι! "ΣΤΑΘΗΣ Σ. 14.Χ.2006
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 14/10/2006

Σχόλια