Αγαπήστε με ζωντανό...

...Εάν αυτό δε γίνεται, μη μ΄αφήνετε να πεθάνω. Εάν ούτε αυτό δε γίνεται,να με θυμάστε.

Το ψευδώνυμο "εγώ" » ΠΕΤΕΦΡΗΣ

Σχόλια