Ξέρει, αν μπορούσε…


…θα έκανε μία από τα ίδια!

(Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες…)


Ορθιοι, αδελφάκια! Ορθιοι!

Σχόλια