Τώρα θέλουν και νεκρούς "διαδηλωσάκηδες"...

...τα Βάφεν-Μπαλάσκες του Πολύδωρα!

Σχόλια