Περί (δημοσιογραφικής αλλά όχι μόνο) δεοντολογίας

Γιατί θα πρέπει να εξηγούνται, τόσο συχνά, τα αυτονόητα;(Comments εκεί)