Μεγάλη "τάπα" φάγαμε από τον...

...Πετεφρή! (Εκκληση ενός ξεφτίλα » ΠΕΤΕΦΡΗΣ @26/09)
Σπανιόλικη! (για να θυμηθούμε και το μουντοχάσκετ!)Με τας υγείας μας!

Σχόλια