Και τώρα…


…που θα πάνε 65.000 παιδιά για να μη μείνουν ανειδίκευτοι εργάτες;

Μα στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια φυσικά!

Ετοιμα πελατάκια!

Για να γίνουν ιδιωτικώς εκπαιδευμένοι άνεργοι!

Μόνο ο πρώην πλανήτης Πλούτωνας θα μείνει ένα σκέτο τούβλο σε τροχιά!

Μέχρι να σκεφτούν να ιδρύσουν ένα ιδιωτικό ηλιακό σύστημα να τον βολέψουν κι αυτόν!

Σχόλια