39 χρόνια τώρα

Για κάποιους η Χούντα δεν ήλθε ποτέ...
Για κάποιους άλλους δεν έφυγε ποτέ...


21-4-1967 - αλήστου μνήμης » Αφιερωμένο εξαιρετικά
Την Τριτη 25 Απριλίου η ΚΟΝΤΟΛΙΖΑ (ΡΑΪΧ), στην Αθηνα. » Red action.

Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.

Σχόλια