Ακης Πάνου


Ως τι να γράψεις γι αυτόν;

Μίλα καλύτερα για τον Χάιντεγκερ, γράψε για τον Πλάτωνα, για τον Καστανέντα, για όποιον διάβολο θέλεις μίλα. Στο κάτω κάτω η άγνοια και η τσαπατσουλιά σου μ’ αυτούς δεν θα φανεί, παρά σε κάτι λίγους, επαΐοντες.

Γράψε αυτό μόνο: είναι σε κάθε τζούρα καπνό που έχεις ρουφήξει μέχρι σήμερα και σε όσες θα τραβήξεις ακόμη μέσα στο πνευμόνι σου.

Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!

Σχόλια