16 βήματα προς τον Ηλιο

Οι κακοί ποιητές τρέφονται από τα γεγονότα, οι μέτριοι από τα αισθήματα και οι καλοί από τη μετατροπή του τίποτα σε κάτι. Το εκ του μη όντος όν λογαριάζει.

Σχόλια