10 βήματα προς τον Ηλιο

Και δεν ήθελα να ξέρω, δεν ήθελα να μάθω τί τον έκανε η ψυχή τον κόσμο

Σχόλια