Και ξανά προς τη δόξα!
Το πλοίο «Χειμάρα» το οποίο εναυάγησεν ανοικτά των Αζορών (ή κάπου εκεί κοντά) παρασύροντας εις τον βυθόν 501 comments…

Σχόλια