Γυναίκες


γυναίκες ηθών ελευθέρων
γυναίκες παθών κατωτέρων
γυναίκες ανδρών πρεσβυτέρων
γυναίκες ημών και υμετέρων

γυναίκες στης γης τα λιμάνια
στου κόσμου την ένοχη αδράνεια
γυναίκα κι εγώ στην αφάνεια
με θέλουν δίχως περηφάνια

Σχόλια