...τώρα σειρά έχουν οι βλάσφημοι


Λευτεριά στις φιμωμένες φωνές που μάχονται τις ασκήμιες
Φωτιά - απ του λαιμού μας τις χορδές οι πιο μεγάλες βλαστήμιες.
Λευτεριά, τώρα σε γεύονται οι αποκλεισμένοι, οι προδομένοι κι οι άσημοι
Φωτιά στη γενιά του μπλα-μπλά, τώρα σειρά έχουν οι βλάσφημοι

Σχόλια