Το διαμάντι που βρήκες χθες...


"Here we are, those forever dead, dying once more, but this time in order to live"

Βρήκα κι εγώ ένα απο το ίδιο ορυχείο:

A name we have.
Now we will not die. Let us dance.
Now we shall not die. Named are we.

Health, brothers! Death to Death! Long live the EZLN!
Democracy!
Freedom!
Justice!

From the mountains of the Mexican Southeast.

Clandestine Indigenous Revolutionary Committee - General Command of the EZLN.

Σχόλια