Οταν πέφτουν οι Πόλεις

Και εγένετο ουν θλίψις και πολύ κλαυθμός δια το θλιβερόν μήνυμα, ότι χείρον τούτου ου γέγονεν, ούτε γενήσεται.

Σχόλια