Μας υποχρέωσαν!

«Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρους και η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τους εισπράττει!»

Μεγάλα Λόγια - Μεγάλων Ανδρών

Σχόλια