Οι λεχρίτες

"...Και μάλιστα απολογείται στους λεχρίτες που δεν είναι σαν κι αυτούς. Και μάλιστα, προσπαθεί να εξηγήσει στους λεχρίτες, γιατί δεν πρέπει κάποιος να είναι λεχρίτης..."

Σχόλια