Κι ήταν η αλλόκοτη χρονιά
του ένα μόνο μήνα.
Το καλαντάρι έδειχνε συνέχεια
ειδούς του Ηλιθιώνα...
Ακούστηκε ότι παραιτήθηκε.
Βούλγαρης ήλθε, Παντελής έφυγε!

Σχόλια