Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2004

Καλαμαράκια

Εικόνα

Μπεκρή-μεζέ

Εικόνα

50 best magazines

What makes a magazine great? The writing. The ideas. The photography. The design. Sure. But more importantly, a magazine's worth depends on how it catches readers' glances, and then their hearts. Here, Tempo presents its second annual 50 Best Magazines list. Our selections reflect the periodicals that we pay good money to buy, that we pile on our nightstands, that we devour on trains, that we consider to be the best at what they set out to do. There are more than 17,500 magazines published in this country, so choosing the 50 best was daunting. We argued, we concurred, we scoffed. And we welcome you to continue the debate.